Knižní novinky

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (E-kniha)

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (E-kniha)

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (E-kniha)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (E-kniha)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Naturalizace v České republice (E-kniha)

Naturalizace v České republice (E-kniha)

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Compliance programy (nejen) v České republice (E-kniha)

Compliance programy (nejen) v České republice (E-kniha)

Klára Hurychová, Michal Sýkora

Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla...

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy...

Komentovaná judikatura k s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Komentovaná judikatura k s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Komentovaná judikatura k s. r. o. (E-kniha)

Komentovaná judikatura k s. r. o. (E-kniha)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský, Richard Mařík

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona...

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Jan Dvořák ml., Jiří Chrobák

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní...

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Organization, well-being and productivity in employment law: current issues (E-kniha)

Organization, well-being and productivity in employment law: current issues (E-kniha)

Jakub Tomšej

Publikace, na které se autorsky podíleli experti na pracovní právo z 13 evropských zemí, mapuje aktuální vývoj pracovního práva napříč Evropou. Byť je pracovněprávní úprava harmonizována jen částečně, řeší se v různých...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Irena Stejskalová

Publikace velmi srozumitelným způsobem provádí čtenáře oblastí účetnictví, od nejjednodušších problémů až po závěrečné nejsložitější. V závěru každé kapitoly je připojena celá řada odborných otázek, takže si...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (E-kniha)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (E-kniha)

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své...

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své...